Av Jan Westh, English Translation

Den 8 mars 2022 publicerade, Congressional Research Service, en omfattande rapport angående USA´s krig och militära interventioner runtom i världen från 1798 fram till vår tid. Den påvisade att under tiden efter 1991 fram till nu så kan man notera 251 militära interventioner där den överväldigande majoriteten utgörs av illegal våldsutövning från USA´s sida.

Den globala krigsaktiviteten ökade alltså markant när ”försvarsorganisationen” NATO etablerats som USA´s vargflock. Om det pågående kriget mot Ryssland i Ukraina finns med i uppräkningen framgår inte av rapporten. Alla dessa krig och interventioner har kostat många människor livet. Professor James Lucas har efter flera års forskningar kommit fram till att USA´s krig efter Andra Världskriget kostat ca; 25 miljoner människor livet – tillkommer så ödeläggelser av hus och natur till ofattbara värden. Men eftersom det är USA som med hjälp av övriga NATO-stater orsakat detta så är det inte intressant för massmedia att informera om detta, därför har vi ingenting hört om mordiskheten. Det är endast om den rysska björnen uppträtt lite burdust som massmedia låter hysterin ta överhanden.Congressional Research Service är en amerikansk statlig institution som sammanställer information på uppdrag av kongressen. Det aktuella dokumentet bär titeln; ”Instances of Use of United States Armed Forces Abroad, 1798 – 2022.”

Målen för USA´s aggressivitet finns överallt på jorden men Afrika och Latinamerika är överrepresenterade och militära interventioner kan omfatta även län och regioner. Allt detta för att upprätthålla USA´s hegemoni, världsherravälde. Den ambitionen har efter Sovjetunionens fall blivit alltmer hysteriskt och gastkramande.

Det är mot den bakgrunden som kriget mot Ryssland med Ukraina som utvald krigsskådeplats skall ses. En av USA´s främsta företrädare, Carl Gershman, kunde kort tid efter USA´s statskupp i Ukrains utropa, ”Ukraina som den största trofen och ett viktigt steg på vägen att störta Putin.”

Hela kriget hade kunnat undvikas med lite samarbetsvilja. Rysslands krav inför ev. fredsförhandlingar var överkomliga. ”Ni erkänner vår rätt till Krim, (som Ukraina aldrig har haft legal rätt till), och vi lever gemensamt upp till Minsk II-avtalet och håller NATO utanför,” Då hade kanonerna aldrig fått en chans att stämma upp marchen till helvetet. Men det tycks stämma vad fredsforskaren professor, Johan Galtung gett uttryck för;

”The conflicts could have been solved with a little patience and creativity, but NATO does not want solutions. It use conflicts as rawmaterial it can process into interventions to tell the world that it is the strongest in military terms.”

I rapporten från Congressional Research Service påvisas att sedan 1991 har USA gestaltat 251 krig och militära interventioner. Krigsförklaringar har man endast avgivit för fem separata krig. De andra har tydligen skötts utanför Kongressens dörrar. Hur många krig och krigsäventyr är Ryssland skyldig till för samma period? Du kan i varje fall räkna dem på ena handens fingrar.

År 1939 kunde USA´s ambassadör i London, Josef Kennedy, profetiskt uttala orden: Krigen kommer att fortsätta så länge som makten finns i Washington. Och det är i Washington som NATO´s makt är centrerad, och detsamma gäller EU.

Trots detta har den västerländska mediaindustrin lyckats framställa Ryssland som aggressiv och opålitlig, och USA som en garant för fred och demokrati. Förutsättningen för en sådan demonisk omstöpning är en diktatoriskt styrd medie-apparat samt en befolkning vars historiekunskap är på ständig nedgång och idag nästan obefintlig. Syriens president al-Assad uttryckte den så här: Västerländska politikers historiekunskap sträcker sig normalt endast en vecka tillbaka i tiden.” Västerlandet befinner sig tyvärr där, till glädje för krigsivrarna.


Mer om US/NATO´s politik finner du i boken NATO – ett monster på katastrofkurs“.  ©2022 Jan Westh, Historisktkorrekt.se

ATTENTION READERS

We See The World From All Sides and Want YOU To Be Fully Informed
In fact, intentional disinformation is a disgraceful scourge in media today. So to assuage any possible errant incorrect information posted herein, we strongly encourage you to seek corroboration from other non-VT sources before forming an educated opinion.

About VT - Policies & Disclosures - Comment Policy
Due to the nature of uncensored content posted by VT's fully independent international writers, VT cannot guarantee absolute validity. All content is owned by the author exclusively. Expressed opinions are NOT necessarily the views of VT, other authors, affiliates, advertisers, sponsors, partners, or technicians. Some content may be satirical in nature. All images are the full responsibility of the article author and NOT VT.